Friday, March 26, 2010

Aku Bingung ..

BINGUNG adalah diertikan sebagai satu situasi dimana kita diberi atau tidak diberi pilihan dan kita terpaksa membuat pilihan samada mengikut kehendak, kemahuan kita ataupun tidak.

Mengapa manusia bingung ... ?

Adakah tidak ada matlamat dalam kehidupan mereka?

Adakah manusia itu tidak bijak membuat pilihan?

Adakah inya ujian buat manusia?

No comments:

Post a Comment